02-08-05

Bolton: the right man

Gisteren benoemde de Amerikaanse president, George W. Bush, John Bolton tot ambassadeur bij de Verenigde Naties. Bolton was van 11 mei 2001 tot 1 juni jl. vice-minister van Buitenlandse Zaken, bevoegd voor wapencontrole en internationale veiligheid. Hij werd begin maart reeds voorgedragen maar met gefilibuster in de Senaat trachtten de Democraten stokken in de wielen te steken. Bush omzeilde dit door van het parlementaire reces gebruik te maken om Bolton per decreet te bevestigen in zijn nieuwe functie. Als motivatie hiervoor vermeldde Bush het belang van de functie in een tijd van oorlog (tegen terrorisme) en het debat over de hervorming van de VN. Bush prees de ruime ervaring en expertise inzake buitenlands beleid, de integriteit en de volharding van Bolton. De Amerikaanse president legde er tevens de nadruk op dat goede bedoelingen ook gevolgd moeten worden door goede resultaten.
 
Ondertussen steigeren de weldenkenden aan beide kanten van de Atlantische Oceaan. Bolton staat immers bekend als een uitgesproken criticus van de VN. In 1994 werd Bolton uitgenodigd door het zogenaamde World Federalist Association voor een debat waar hij verklaarde dat “there is no such thing as the United Nations” en daaraan toevoegde dat “if the U.N. secretary building in New York lost 10 stories, it wouldn’t make a bit of difference.” Het zijn uitspraken die vandaag tegen hem gebruikt worden.
 
Boltons beroemde uitspraak dat “diegenen die denken dat het internationaal recht werkelijk iets betekent, zijn diegenen die beperkingen willen opleggen aan de VS” wordt al te vaak uit zijn context geciteerd. In dezelfde adem voegde hij daaraan toe: “we zouden bezorgd moeten zijn over dit zogenaamd recht op humanitaire interventie (…) wat we deden was het platbombarderen van onschuldige Servische burgers zodat de Albanezen terug konden komen en de Serviërs etnisch werden weggezuiverd in wat er overbleef van Kosovo.” Bolton viseerde hiermee niet zozeer het internationaal recht an sich, maar de “humanitaire interventionisten” die de NAVO gebruikten om Servië 78 dagen lang te bombarderen in 1999. Het is duidelijk dat Bolton hiermee ingaat tegen een stokpaardje van de neoconservatieven, die mensenrechtenretoriek combineren met interventionisme.
 
Deze benoeming van Bush mag dan weer wel rekenen op de steun van conservatieven die hem “the right man, in the right place, at the right time” noemen vanwege zijn “gezonde minachting” voor de VN. Bolton wordt ook gesteund door voormalig Brits premier Margaret Thatcher (“A capacity for straight talking rather than peddling half-truths is a strength and not a disadvantage in diplomacy” schreef ze in haar aanbeveling) en Jeane Kirkpatrick, die onder Reagan ambassadeur was bij de VN en Bolton kende als collega bij het American Enterprise Institute.
 
Er mag verder op gewezen worden dat Boltons nieuwe functie mooie carrièremogelijkheden biedt: zo werd Madeleine Albright na haar ambassadeurschap minister van Buitenlandse Zaken.
 

http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/08/20050801.html

http://www.humaneventsonline.com/article.php?id=7372


19:10 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.