03-08-05

Over terminologie

Ik gruwel van het woord volksnationalisme (zie reactie 02/08/2005). Wie even het instrument van de etymologie bovenhaalt, zal snel ontdekken dat het een onnodig begrip is, een tautologie. In nationalisme zit reeds het woord natie vervat. Een natie zijnde een van zijn eigenheid bewust geworden volk.
 
Volksnationalisme is een term die zijn ingang heeft gevonden in de Vlaamse beweging en geplaatst wordt tegenover het begrip staatsnationalisme (staatsnationalisme is geen nationalisme, wie uitgaat van het primaat van de staat, kan geen nationalist genoemd worden) door diegenen die tussen het streven van de Basken, de Catalanen, de Bretoenen, enz. enerzijds en het Vlaamse onafhankelijkheidsstreven anderzijds een fundamenteel verschil negeren: Vlamingen zijn een meerderheidsvolk (de Vlaamse meerderheid is momenteel geneutraliseerd dankzij het Belgische federalisme waarvan sommigen nog geloven dat dit een Vlaamse overwinning was en is), Basken en tutti quanti zijn dat niet. Dat is een realiteit en wie aan politiek doet houdt daar beter rekening mee indien enig welslagen de doelstelling is.
 
Dit is geen standpunt tegen minderheidsvolkeren, integendeel, maar het is politiek onverstandig om ons op dezelfde golflengte te plaatsen. Het probleem is dat velen in de Vlaamse beweging door deze denkfout zich hopeloos vastgereden hebben in een discours en programma over regionalisme of zogenaamde maximale autonomie. Anderen houden graag de illusie in stand van een verdamping van België en bevoegdheidsoverdrachten naar het Europese niveau.
 
Waarom deze uitwijding? Omdat het belangrijk is in de politieke discussie bewust te zijn van de correcte terminologie. Belangrijker is het nog om uit te gaan van de realiteit. Uiteraard volg ik mijn goede vriend Wienen (zie reactie 02/08/2005) in de kern van zijn boodschap, met name dat ons nationalisme de basis is. Maar het is kortzichtig te stellen dat er niets te leren valt bij de Amerikaanse conservatieven. Wie de moeite neemt, kan niet ontkennen dat de conservatieve beweging in de VS op een veel hoger intellectueel peil staat dan wat we in Europa kennen. Wie zich echter baseert op de Vlaamse media om een beeld te krijgen van de VS in het algemeen en de conservatieven in het bijzonder, laat zich bedriegen.
 
Velen denken bij de Amerikaanse conservatieven vooral aan de inval in en bezetting van Irak door de regering Bush maar vergeten of weten niet dat er in de conservatieve beweging omtrent dit thema een open oorlog gaande is tussen de neoconservatieven (vaak voormalige Democraten tot en met Trotskisten die hun abstract universalistisch geloof botvieren in 'humanitaire' kruistochten voor vrijheid en democratie) en de paleoconservatieven (soms ook wel omschreven als Hard Right), die hun harde kritiek op o.a. het buitenlandse beleid van Bush niet gespaard hebben. Zo werd het tijdschrift The American Conservative opgericht door Pat Buchanan om een tegengewicht te bieden tegen de neoconservatieven.
 
Nu is het wel zo dat de meeste lessen van de Amerikaanse conservatieven zich op het organisatorische en politiek-strategische en niet zozeer op het inhoudelijke vlak situeren. Inhoudelijk zijn voor ons rechtse Vlaams-nationalisten voornamelijk de paleoconservatieven van belang. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

23:57 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.