19-09-05

Angelsaksen versus Rijnlanders

Over de politieke verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika is de voorbije jaren druk gedebatteerd. Hierbij wordt maar al te vaak voorbijgegaan aan het feit dat het Angelsaksische maatschappijmodel de wereld heeft veroverd en in vele aspecten van onze samenleving ingang heeft gevonden.
 
Centraal in het Angelsaksische model staat de maakbaarheid of het soll-denken, zoals het zou moeten zijn. Het Europese Rijnlandmodel gaat uit van de realiteit, het ist-denken, zoals het is. De stelling van de Nederlandse academici Brouwer en Moerman is dat heel wat Angelsaksische ideeën vandaag kritiekloos worden overgenomen door Europeanen die hun eigen geschiedenis niet meer kennen. Ironisch genoeg zijn bijvoorbeeld vele Angelsaksische ideeën herkauwde principes uit het Pruisische leger (het Duitse leger voor 1945), voornamelijk inzake organisatieprincipes.
 
Verwacht geen primair anti-Amerikanisme. De auteurs vergelijken beide modellen op het gebied van economie, wetenschap, organisatie, recht en management en tonen overtuigend aan dat het Europese gedachtegoed bijzonder dynamisch is tegenover de op het eerste zicht 'sexy' maar in werkelijkheid rigide en van korte-termijn-denken doordrongen Angelsaksische opvattingen. Dat uit zich bij laatstgenoemde door weinig aandacht te besteden aan de rol van het individu in een onderneming, directief leiderschap en centralisatie. Het doel van dit boek is ongetwijfeld om het Rijnlandmodel meer onder de aandacht te brengen en te wijzen op de rijke Europese traditie die eraan ten grondslag ligt en als dusdanig een bijdrage te leveren tot een noodzakelijk debat over de toekomst van Europa.
 
Angelsaksisch model:

 • sterke, duidelijk samenhangende theorie
 • samenwerking op basis van contracten
 • uitgaan van maakbaarheid (soll-denken)
 • onzekerheid beperken
 • weinig aandacht voor rol individu in onderneming
 • daadkracht
 • directief leiderschap
 • strakke aansturing medewerkers
 • inductief denken
 • centralisatie
 • rigide
Rijnlandmodel:
 • fragmentarisch omschreven model
 • samenwerking op basis van vertrouwen
 • uitgaan van werkelijkheid (ist-denken)
 • onzekerheid accepteren
 • individu staat centraal
 • overleg
 • coachend leiderschap
 • taakvolwassenheid medewerkers
 • deductief denken
 • decentralisatie
 • flexibel
Angelsaksen versus Rijnlanders - Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken - Jaap Jan Brouwer & Piet Moerman
Garant, Antwerpen, 2005.
132 blz., 19,90 euro
ISBN 9044117483

19:28 Gepost door Jan Lievens in Boekbespreking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.