30-09-05

Townhall.com

News. Opinion. Action. Dat zijn de drie sleutelwoorden bij de conservatieve internetgemeenschap Townhall.com die deze week hun website vernieuwden.
 
Een regelmatig bezoek zeker waard!
 
http://www.townhall.com

20:38 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

19-09-05

Angelsaksen versus Rijnlanders

Over de politieke verhouding tussen Europa en de Verenigde Staten van Amerika is de voorbije jaren druk gedebatteerd. Hierbij wordt maar al te vaak voorbijgegaan aan het feit dat het Angelsaksische maatschappijmodel de wereld heeft veroverd en in vele aspecten van onze samenleving ingang heeft gevonden.
 
Centraal in het Angelsaksische model staat de maakbaarheid of het soll-denken, zoals het zou moeten zijn. Het Europese Rijnlandmodel gaat uit van de realiteit, het ist-denken, zoals het is. De stelling van de Nederlandse academici Brouwer en Moerman is dat heel wat Angelsaksische ideeën vandaag kritiekloos worden overgenomen door Europeanen die hun eigen geschiedenis niet meer kennen. Ironisch genoeg zijn bijvoorbeeld vele Angelsaksische ideeën herkauwde principes uit het Pruisische leger (het Duitse leger voor 1945), voornamelijk inzake organisatieprincipes.
 
Verwacht geen primair anti-Amerikanisme. De auteurs vergelijken beide modellen op het gebied van economie, wetenschap, organisatie, recht en management en tonen overtuigend aan dat het Europese gedachtegoed bijzonder dynamisch is tegenover de op het eerste zicht 'sexy' maar in werkelijkheid rigide en van korte-termijn-denken doordrongen Angelsaksische opvattingen. Dat uit zich bij laatstgenoemde door weinig aandacht te besteden aan de rol van het individu in een onderneming, directief leiderschap en centralisatie. Het doel van dit boek is ongetwijfeld om het Rijnlandmodel meer onder de aandacht te brengen en te wijzen op de rijke Europese traditie die eraan ten grondslag ligt en als dusdanig een bijdrage te leveren tot een noodzakelijk debat over de toekomst van Europa.
 
Angelsaksisch model:

 • sterke, duidelijk samenhangende theorie
 • samenwerking op basis van contracten
 • uitgaan van maakbaarheid (soll-denken)
 • onzekerheid beperken
 • weinig aandacht voor rol individu in onderneming
 • daadkracht
 • directief leiderschap
 • strakke aansturing medewerkers
 • inductief denken
 • centralisatie
 • rigide
Rijnlandmodel:
 • fragmentarisch omschreven model
 • samenwerking op basis van vertrouwen
 • uitgaan van werkelijkheid (ist-denken)
 • onzekerheid accepteren
 • individu staat centraal
 • overleg
 • coachend leiderschap
 • taakvolwassenheid medewerkers
 • deductief denken
 • decentralisatie
 • flexibel
Angelsaksen versus Rijnlanders - Zoektocht naar overeenkomsten en verschillen in Europees en Amerikaans denken - Jaap Jan Brouwer & Piet Moerman
Garant, Antwerpen, 2005.
132 blz., 19,90 euro
ISBN 9044117483

19:28 Gepost door Jan Lievens in Boekbespreking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

13-09-05

Doordenker n.a.v. 9/11

“War is an ugly thing, but not the ugliest of things: the decayed and degraded state of moral and patriotic feeling which thinks nothing worth a war, is worse. When a people are used as mere human instruments for firing cannon or thrusting bayonets, in the service and for the selfish purposes of a master, such war degrades a people. A war to protect other human beings against tyrannical injustice; a war to give victory to their own ideas of right and good, and which is their own war, carried on for an honest purpose by their free choice,—is often the means of their regeneration. A man who has nothing which he is willing to fight for, nothing which he cares more about than he does about his personal safety, is a miserable creature who has no chance of being free, unless made and kept so by the exertions of better men than himself. As long as justice and injustice have not terminated their ever-renewing fight for ascendancy in the affairs of mankind, human beings must be willing, when need is, to do battle for the one against the other.”
 
John Stuart Mill
Engels filosoof en economist (1806-1873)

18:10 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

Na 9/11

De verhouding tussen de Verenigde Staten van Amerika en Europa is drastisch gewijzigd na het einde van de Koude Oorlog en met name na de terroristische aanslagen van 11 september. Hierna richtte het Bush-kabinet zijn aandacht op het buitenlands beleid wat resulteerde in de nationale veiligheidsstrategie (‘The National Security Strategy of the United States of America’): http://www.whitehouse.gov/nsc/nss.html. Deze veiligheidsstrategie is doordrongen van de ideëen van voormalig vice-minister van Defensie Paul Wolofowitz, vandaag voorzitter van de Wereldbank. Wolfowitz is een belangrijke neoconservatieve strateeg.

Twee jaar geleden, in het voorjaar van 2003, verscheen een analyse van een andere neoconservatief, Robert Kagan, over die verhouding tussen de VS en Europa, getiteld “Of Paradise and Power”, in het Nederlands vertaald als “Balans van de macht”. Het is een analyse die nog steeds de moeite waard is en ons Europeanen tot nadenken moet stemmen. Quo vadis, Europa?

In het maart/april 2004 nummer van Foreign Affairs verscheen een nawoord bij dit boekje: “America’s Crisis of Legitimacy”.
http://www.foreignaffairs.org/20040301faessay83207/robert...
(enkel voor abonnees)
De New York Times publiceerde het nawoord echter integraal:
http://www.nytimes.com/cfr/international/20040301faessay_...
Of download het als PDF-document via de webstek van het Carnegie Endowment for International Peace: http://www.ceip.org/files/pdf/KaganAfterword.pdf (266 kB)

Lees mijn bespreking van “Balans van de macht”: http://www.janlievens.org/kagan.html.


18:07 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-09-05

Mehr sein als scheinen

William H. Rehnquist, de voorzitter van het Amerikaans Hooggerechtshof (Supreme Court), is zaterdag op 80-jarige leeftijd overleden aan kanker. De 16de 'Chief Justice of the United States' stond bekend vanwege zijn conservatieve standpunten, met name tegen de legalisering van abortus in 1973 (Roe v. Wade), voor de doodstraf en state's rights (tegenover de federale overheid).
 
Hij werd in 1972 benoemd door president Nixon als rechter aan het Hooggerechtshof. In die dagen was hij een Goldwater Republican. In 1986 benoemde Reagan hem tot Chief Justice. Rehnquist, van Zweedse afkomst, was een bescheiden man die meer geïnteresseerd was "in getting the job done" dan in het opstrijken van eer.
 
Biografie (Wikipedia)
http://en.wikipedia.org/wiki/William_Rehnquist
 
Chief Justice of the United States: http://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Justice_of_the_United_...
 
President's Statement on the Death of Chief Justice William Rehnquist:
http://www.whitehouse.gov/news/releases/2005/09/20050904....
 
Fox News: Chief Justice Rehnquist Dies at 80
http://www.foxnews.com/story/0,2933,168420,00.html
 
Washington Post: Chief Justice William H. Rehnquist Dies
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2005...
 
NY Times: William H. Rehnquist, Architect of Conservative Court, Is Dead at 80
http://www.nytimes.com/2005/09/04/politics/politicsspecia...
 
The Conservative Voice: Lawmakers Scramble to Replace Rehnquist
http://www.theconservativevoice.com/ap/article.html?mi=D8...

00:24 Gepost door Jan Lievens | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |