15-02-07

Max Boot over de Revolution in Military Affairs (RMA)

warmadenewDe informatierevolutie heeft met haar computers, internet, GPS, elektronische radarbewakingssystemen, precisiemunitie en dergelijke meer ongetwijfeld een belangrijke impact op de moderne oorlogvoering. De vraag is in hoeverre er echter sprake is van een ware revolution in military affairs (RMA). Om die vraag te beantwoorden neemt Max Boot, historicus en verbonden aan de Council on Foreign Relations, 500 jaar oorlogvoering onder de loep. Boot bekijkt in deze historische studie hoe technologische en strategische revoluties het slagveld hebben getransformeerd – van de Spaanse Armada tot de oorlog tegen het terrorisme – en hoe het gebruik van buskruit, de eerste en tweede industriële revolutie ook de aard van onze maatschappij en politiek systeem hebben veranderd.

Boot waarschuwt voor technologisch determinisme. Precisiemunitie en –bombardementen (‘smart bombs’) zijn weliswaar een belangrijke innovatie en hebben de efficiëntie gemaximaliseerd. Het beste voorbeeld daarvan is de Golfoorlog in het begin van de jaren ‘90, toen de VS en zijn bondgenoten de inval van Saddam Hoessein in Koeweit ongedaan maakten met Operation Desert Storm. Die snelle overwinning maakte de Amerikanen echter overmoedig. Het is inderdaad nog steeds je reinste zelfmoord om de VS in een conventionele oorlog tegemoet te treden. Maar de meer intelligente vijanden van de VS zagen echter snel in dat een gedecentraliseerde organisatiestructuur aangewezen is. De aanslagen van 11 september 2001 tonen aan dat het technologisch en militair overwicht van de VS nutteloos is tegenover terrorisme. Net zoals de Amerikanen in Irak ervaren dat stealth bommenwerpers en nucleair aangedreven vliegdekschepen weinig nut hebben om de orde te handhaven in Fallujah of Bagdad.

Om te kunnen spreken van een militaire revolutie is er, net zoals bij een wetenschappelijke revolutie, een paradigmaverschuiving noodzakelijk, waarbij oude stellingen gecontesteerd en vervangen worden door nieuwe inzichten. Technologie bepaalt daarin slechts de mogelijkheden voor een militaire revolutie. Of er een daadwerkelijke militaire revolutie is, wordt bepaald door organisatie, strategie, tactiek, leiderschap, training, moraal en andere menselijke factoren. Of de huidige informatierevolutie ook een echte RMA zal teweeg brengen is een open vraag. Een zaak is duidelijk: wie niet mee is, blijft achter.

02:50 Gepost door Jan Lievens in Boekbespreking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.