15-02-07

Max Boot over de Revolution in Military Affairs (RMA)

warmadenewDe informatierevolutie heeft met haar computers, internet, GPS, elektronische radarbewakingssystemen, precisiemunitie en dergelijke meer ongetwijfeld een belangrijke impact op de moderne oorlogvoering. De vraag is in hoeverre er echter sprake is van een ware revolution in military affairs (RMA). Om die vraag te beantwoorden neemt Max Boot, historicus en verbonden aan de Council on Foreign Relations, 500 jaar oorlogvoering onder de loep. Boot bekijkt in deze historische studie hoe technologische en strategische revoluties het slagveld hebben getransformeerd – van de Spaanse Armada tot de oorlog tegen het terrorisme – en hoe het gebruik van buskruit, de eerste en tweede industriële revolutie ook de aard van onze maatschappij en politiek systeem hebben veranderd.

Boot waarschuwt voor technologisch determinisme. Precisiemunitie en –bombardementen (‘smart bombs’) zijn weliswaar een belangrijke innovatie en hebben de efficiëntie gemaximaliseerd. Het beste voorbeeld daarvan is de Golfoorlog in het begin van de jaren ‘90, toen de VS en zijn bondgenoten de inval van Saddam Hoessein in Koeweit ongedaan maakten met Operation Desert Storm. Die snelle overwinning maakte de Amerikanen echter overmoedig. Het is inderdaad nog steeds je reinste zelfmoord om de VS in een conventionele oorlog tegemoet te treden. Maar de meer intelligente vijanden van de VS zagen echter snel in dat een gedecentraliseerde organisatiestructuur aangewezen is. De aanslagen van 11 september 2001 tonen aan dat het technologisch en militair overwicht van de VS nutteloos is tegenover terrorisme. Net zoals de Amerikanen in Irak ervaren dat stealth bommenwerpers en nucleair aangedreven vliegdekschepen weinig nut hebben om de orde te handhaven in Fallujah of Bagdad.

Om te kunnen spreken van een militaire revolutie is er, net zoals bij een wetenschappelijke revolutie, een paradigmaverschuiving noodzakelijk, waarbij oude stellingen gecontesteerd en vervangen worden door nieuwe inzichten. Technologie bepaalt daarin slechts de mogelijkheden voor een militaire revolutie. Of er een daadwerkelijke militaire revolutie is, wordt bepaald door organisatie, strategie, tactiek, leiderschap, training, moraal en andere menselijke factoren. Of de huidige informatierevolutie ook een echte RMA zal teweeg brengen is een open vraag. Een zaak is duidelijk: wie niet mee is, blijft achter.

02:50 Gepost door Jan Lievens in Boekbespreking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Taki

takiVorige week lanceerde de flamboyante Taki Theodoracopulos een nieuw (paleo)conservatief online magazine: Taki’s Top Drawer.

Taki schrijft al 25 jaar de column ‘High Life’ voor The Spectator en lag tesamen met Pat Buchanan en Scott McConnell aan de basis van The American Conservative. Hij heeft alvast de medewerking van enkele bekende namen: prof. Paul Gottfried, Justin Raimondo van Antiwar.com, Steven Sailer en Robert Spencer, initiatiefnemer van Jihad Watch.

Taki heeft het vooral niet begrepen op de neocons en de think tank warriors die de inval in Irak propageerden en nu Iran in het vizier hebben: “We want to reflect a traditional conservatism that prefers peace with honor to proxy wars, Western civilization to multicultural barbarism, Christendom to the European Union, and Russell Kirk to Leon Trotsky. This will undoubtedly infuriate many in the mainstream ‘conservative’ movement, who have transferred their loyalties elsewhere. It’s time to raise their blood pressure a few points – and help them burn off some of those five-course meals they’ve been eating down on K Street.
Surf naar http://www.takimag.com/

02:16 Gepost door Jan Lievens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Nationalisten versus globalisten

“New York Times columnist David Brooks posits that our political landscape is increasingly being defined as a fight between what he terms "progressive globalists" and "populist nationalists." The former are multilateral interventionists, placing great faith in market-oriented solutions and holding liberal social values. The latter are distrustful of multinational corporations, conservative in social values, wary at intervening in other countries and angry at immigration and the outsourcing of jobs.”

Steven A. Holmes, in The Washington Post, 25 september 2006 (bespreking van ‘State of Emergency’ van Patrick J. Buchanan)

01:27 Gepost door Jan Lievens in Citaat | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaams Belang op studiereis naar de VS

frankfilipIn de krokusvakantie brengen Frank Vanhecke en Filip Dewinter een bezoek aan Washington D.C. Ze zullen er onder meer spreken voor de Robert A. Taft Club over ‘Immigration, Multiculturalism, and the End of Free Speech in Europe’.

Genoemd naar de Republikeinse senator uit Ohio brengt deze club de traditionele conservatieven en libertariërs in de omgeving van Washington D.C. bij elkaar die ontevreden zijn – en dat is eufemistisch uitgedrukt – over de mainstream conservatieve beweging en het beleid van Bush: van buitenlands beleid tot multiculturalisme en immigratie.

Zo hekelde Marcus Epstein onlangs het feit dat het conservatieve blad National Review nalaat om ‘State of Emergency’ van Pat Buchanan te bespreken. De nieuwe bestseller van Buchanan stond maar liefst tien weken in de top 10 van de New York Times. De linkse NY Times had het boek niet besproken maar schreef met vitriool in een editoriaal: “The doomsayer’s torch has lately been grabbed by cultural sentinels like Patrick Buchanan, whose new book warns that the United States is being reconquered by disease-carrying Latinos. Unless Americans of white European descent can Ziploc the borders and start churning out babies, he says, their age of civilizing domination is done for.” (zie hier voor het antwoord van Buchanan bij Fox News).

Terwijl zelfs The Washington Post een bespreking wijdt aan het boek, blijft het oorverdovend stil bij het magazine dat ooit het vlaggenschip was van de conservatieve beweging. Steven A. Holmes van de Post heeft als liberal zelfs lovende woorden: “One has to give Buchanan credit. He is a muscular writer, fully in command of the English language he feels is under siege. He is adept at linking history, statistics and the writings of philosophers and economists to proffer forceful arguments.” En hij besluit zijn bespreking met: “We would dismiss him and the anger embodied in "State of Emergency" at our peril.

00:06 Gepost door Jan Lievens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vlaams Belang op studiereis naar de VS

frankfilipIn de krokusvakantie brengen Frank Vanhecke en Filip Dewinter een bezoek aan Washington D.C.

Ze zullen er onder meer spreken voor de Robert A. Taft Club over ‘Immigration, Multiculturalism, and the End of Free Speech in Europe’.

00:04 Gepost door Jan Lievens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

14-02-07

Mark Steyn over het einde van Europa

steynHet is gedaan met Europa, dat voorspelt Mark Steyn in zijn nieuwe boek ‘America Alone’ met als ondertitel: ‘The End of the World as we know it’. Steyn is een Canadese journalist en conservatieve cultuurcriticus die wereldwijd in tal van kranten en tijdschriften opzien baart met zijn scherpe columns zoals de ‘Happy Warrior’ column in het Amerikaanse conservatieve tijdschrift National Review maar ook in The Atlantic Monthly, The Washington Times en tot voor kort ook in The Daily Telegraph.

Steyn combineert een bloedserieus onderwerp – de bedreiging die de islam vormt voor het Westen – met een humoristische schrijfstijl en rake originele formuleringen. De islamitische immigratie valt samen met een periode van Europese zwakheid op politiek, cultureel en vooral demografisch vlak: “de islam heeft de jeugd en de wil, Europa heeft ouderdom en welvaart”.

Steyn voorspelt dan ook dat een groot deel van het Westen het einde van de 21ste eeuw niet zal halen. Europa is nu de kolonie en al te veel verzwakt om “de genadeloze transformatie naar Eurabië nog tegen te kunnen houden.” De vraag is alleen nog hoe gewelddadig die omwenteling zal verlopen. Steyn ziet de aanslagen in Madrid en Londen evenals de moord op Theo Van Gogh in Amsterdam als het begin van de komende burgeroorlogen in Europa.

Steyn - die overigens Vlaamse roots heeft - gelooft enkel nog in de Verenigde Staten met haar "relatief gezonde demografische profiel": “Europa is stervende, Amerika niet”. Het boek van Steyn is een waarschuwing aan de Amerikanen: kijk naar Europa en let op dat het hier ook niet gebeurt.

20:08 Gepost door Jan Lievens in Boekbespreking | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |