29-03-07

Reisverslag: Vlaams Belang goes to Washington

mclaughlin

(Na de opname van het debatprogramma The McLaughlin Group poseren Frank Vanhecke en Filip Dewinter samen met presentator John McLaughlin, journalist Tony Blankley (Washington Times), en Patrick Buchanan.)

In de Krokusvakantie trok een delegatie van het Vlaams Belang naar Washington, D.C. Het doel van de studiereis was om er contacten te leggen en gesprekken te hebben met gelijkgezinde politici, opiniemakers, organisaties en think tanks. De conservatieve beweging is nog steeds de machtigste politieke beweging in de VS. Dat feit alleen al rechtvaardigde de trip naar de VS om er de standpunten van het Vlaams Belang, de politieke vervolging in België en het gebrek aan vrije meningsuiting in Europa kenbaar te maken. Bovenaan de agenda stonden de immigratieproblematiek – en met name de islamisering van Europa – en het promoten van de Vlaamse onafhankelijkheid.  Uiteraard doet het Vlaams Belang al jaren dergelijke inspanningen met onder andere onze Engelstalige nieuwsbrief The Flemish Republic maar er werd aangevoeld dat er nood was aan meer rechtstreekse en nauwere contacten.

Partijvoorzitter en Europees parlementslid Frank Vanhecke en fractieleider in het Vlaams Parlement Filip Dewinter spraken eerst de invloedrijke Wednesday Meeting toe. Deze groep werd opgericht door de conservatieve activist Grover Norquist van Americans for Tax Reform kort nadat Bill Clinton verkozen werd tot president in 1992. Toen Hillary Clinton in 1998 de politieke vijanden van haar man aanduidde als een ‘vast right-wing conspiracy’ had ze ongetwijfeld ook de Wednesday Meeting in gedachten. Hun wekelijkse bijeenkomst heeft tot doel de activiteiten en strategieën van de conservatieven te coördineren. Zij speelden onder andere een belangrijke rol bij het verzet tegen de kandidatuur van de weinig conservatieve Harriet Miers voor het Hooggerechtshof eind 2005. Bush zag zich genoodzaakt om de benoeming van Miers in te trekken en in de plaats Samuel Alito, een betrouwbare conservatief, te benoemen als rechter.

De dag nadien werd de delegatie opgewacht door Guy Vanderjagt, een voormalig Republikeins congreslid uit Michigan – met Nederlandse roots – voor een bezoek aan het Capitool. Na de bezichtiging van het Huis van Afgevaardigden en de Senaat werd er nagepraat in de Capitol Hill Club waar de Republikeinen elkaar ontmoeten.

capitool

Illegale immigratie

De VS heeft vandaag te maken met een steeds nijpender immigratieprobleem. Naar schatting meer dan 10 miljoen illegale immigranten verblijven in het land. Bush bepleit amnestie, de conservatieve basis revolteert. Het Vlaams Belang ging dan ook praten met de Federation for American Immigration Reform (FAIR), een belangrijke organisatie met zo’n 250.000 leden. FAIR wil dat het immigratiebeleid het nationaal belang dient: “Met meer dan een miljoen legale en illegale immigranten die zich elk jaar in de VS vestigen, heeft immigratie een impact op het onderwijs, gezondheidszorg, overheidsbudgetten, tewerkstelling, milieu, criminaliteit en talloze andere aspecten van de Amerikaanse samenleving. Het is voor de meeste Amerikanen evident dat grootschalige immigratie de noden en het belang van het land niet dient.”

FAIR is politiek onafhankelijk en heeft zowel liberals als conservatieven onder haar leden. Ze staan voor een versterking van de grenscontroles, een halt aan illegale immigratie en bepleiten  een tijdelijk moratorium voor alle immigratie met uitzondering van echtgenoten en minderjarige kinderen van VS-staatsburgers en een beperkt aantal vluchtelingen. Hun focus richt zich voornamelijk op onderzoek, bewustwording van publiek en media, relaties met de overheid en het ondersteunen van lokale initiatieven. Academici en politici gebruiken hun publicaties bij de voorbereiding van nieuwe immigratiewetgeving. Zelf komen ze regelmatig in de media gezien hun expertise. Er wordt ook regelmatig beroep op hen gedaan om te getuigen voor het Congres inzake immigratiewetgeving, meer dan eender welke organisatie.

fdw-buchanan-fvh

Het hoogtepunt van de reis was ongetwijfeld de ontmoeting met Patrick Buchanan, auteur van onder andere The Death of the West, Where the Right went Wrong en recentelijk State of Emergency. Buchanan was tweemaal presidentskandidaat voor de Republikeinen in 1992 en 1996, en een derde maal voor de Reform Party. In 2002 was Buchanan een van de stichters van het tijdschrift The American Conservative dat als tegengewicht dient voor de neoconservatieven en hun campagne voor de invasie van Irak. Hij is zowat de belangrijkste vertegenwoordiger van de traditionele conservatieven (ook wel paleoconservatieven genoemd – een term om zich af te zetten van de neoconservatieven). De Vlaams Belang delegatie woonde de opname bij van het NBC-programma The McLaughlin Group waar naast Buchanan ook Tony Blankley, een conservatieve journalist van The Washington Times en auteur van The West’s Last Chance, politiek commentator is.

Internationale erkenning

Op de laatste dag staken de Vlaams Belangers de Potomac over naar Arlington, Virginia om er voor de Robert A. Taft Club – een debatclub genoemd naar de conservatieve senator uit Ohio en waar traditionele conservatieven en libertariërs elkaar ontmoeten – te spreken. Hun toespraken over immigratie, multiculturalisme en het einde van de vrijheid van meningsuiting in Europa konden op heel wat bijval rekenen. Frank Vanhecke drukte het als volgt uit: “Europa wordt langzaamaan een totalitaire maatschappij. Wij vinden dat de Amerikanen hiervan op de hoogte moeten zijn. Wat in ons land gebeurt, kan ook bij jullie gebeuren, indien jullie niet waakzaam zijn. Er is echter ook een positieve manier om dit te bekijken. Het feit dat wij constant voor de rechter worden gesleept toont aan dat onze vijanden ons als gevaarlijk beschouwen. Zij vrezen de waarheid, maar uiteindelijk zal de waarheid zegevieren.”

fdw_taftclub

Ook de belangrijkste boodschap van het Vlaams Belang, dat Vlaanderen zich voorbereidt op onafhankelijkheid, werd gesmaakt. Filip Dewinter verwoordde ons streven: “Wij willen dat Vlaanderen een onafhankelijke natie wordt omdat wij geloven dat Vlaamse onafhankelijkheid de beste garantie biedt voor de welvaart en toekomst van het Vlaamse volk.” Die Vlaamse onafhankelijkheid moet ook in het buitenland gepromoot worden. Niet eenmalig maar permanent met het oog op een toekomstige internationale erkenning.

Het bezoek van het Vlaams Belang werd met argusogen door het Belgische regime gevolgd. De berichtgeving van de regimepers was even vooringenomen als voorspelbaar. In tegenstelling tot wat Greet De Keyser in haar verslag voor de VRT (24 februari jl.) en De Standaard (26 februari jl.) beweerde, was het niet Buchanan die een probleem had met het Vlaams Belang maar hij had geen toestemming gegeven om gefilmd te worden door een Belgische TV-ploeg. Bovenstaand beknopt verslag weerlegt trouwens haar insinuatie dat het Vlaams Belang net niet bij de Ku Klux Klan op de koffie is geweest.

19:20 Gepost door Jan Lievens in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.