01-10-07

Culture Counts

culturecountsIn zijn hoofdwerk Der Untergang des Abendlandes zag de cultuurfilosoof Oswald Spengler het Westen als een Faustische cultuur, dynamisch en strevend naar het onbereikbare. Hij was echter van mening dat onze eens rijke en levensvatbare cultuur verworden was tot een levenloze beschaving, met andere woorden, het verval was ingezet, het Westen was in zijn winterperiode aanbeland. Het is een cultuurpessimisme dat gedeeld wordt door de conservatieve filosoof Roger Scruton. De vraag is of de Westerse cultuur nog te redden is. En als we onze cultuur willen behouden, op welke manier? Scruton verdedigt in dit beknopte boek de Westerse cultuur tegen zijn interne critici en externe vijanden. Hij toont aan dat onze cultuur nog steeds een bron van morele kennis en weerlegt het modieuze sarcasme dat onze cultuur als niets meer dan een onbruikbaar erfgoed van “dode blanke mannen” ziet.

Scruton houdt een pleidooi voor zelfkennis en zelfbewustzijn. Het Westen zit in een acute identiteitscrisis door de dubbele uitdaging van het moslimfundamentalisme en het multiculturalisme. Europa heeft de morele of intellectuele kracht niet meer om zich hiertegen te verzetten. Het is de overtuiging van Scruton dat het lot van het Westen door Amerika bepaald zal worden. Zo blijft er weinig over van het Westen zonder Amerika en zijn vrijheid, optimisme, instituties, joods-Christelijk geloof en onderwijstraditie. Het Amerikaanse experiment heeft de mensheid twee grote verwezenlijkingen te bieden: een levensvatbare democratie en superieure technologie. Maar dat is uiteraard niet genoeg om de toekomst van het Westen te garanderen en biedt geen visie op het menselijke leven en zijn betekenis die de uitdaging aankan met het sarcastische nihilisme van de interne critici van het Westen of de humorloze onverdraagzaamheid van de islam. Tegenover zulke vijanden moeten we niet onze verwezenlijkingen bevestigen maar ons recht om te bestaan.

Er zijn zoveel culturen als er beschavingen zijn, ook al kan men tot een beschaving behoren en niets van haar cultuur weten, zoals het geval is voor de meeste Westerlingen vandaag. Want met cultuur bedoelt Scruton hoge cultuur. Dit kernachtige boek geeft een verhelderende diagnose van de Westerse identiteitscrisis. We hoeven het niet volledig eens te zijn om de hoop te koesteren dat dit belangrijke boek – hopelijk binnenkort ook in een Nederlandse vertaling – vele lezers zal kennen die het postmoderne nihilisme willen overstijgen en nog geloven in eigenheid en identiteit, kortom in zichzelf.

Commentaren

Blij Blij deze blog terug in actie te zien. Als amerikanofiel één van mijn favoriete sites in Vlaanderen. Doe zo voort en houzee!

Gepost door: Wolf | 03-10-07

De commentaren zijn gesloten.