19-09-08

Een noodzakelijke oorlog?

unnecessarywarIn het controversiële nieuwe boek Churchill, Hitler, and the Unnecessary War werpt de Amerikaanse conservatieve auteur Patrick Buchanan nieuw licht op de oorzaken van twee wereldoorlogen die de 20ste eeuw tot de meest bloedige tijdspanne in de geschiedenis maakten en een einde brachten aan 500 jaar Europese wereldmacht. Hij stelt de vraag of de twee wereldoorlogen wel noodzakelijk waren of de onvermijdelijke gevolgen waren van kolossale diplomatieke blunders. Was het Britse rijk gedoemd om in elkaar te storten, of was dit het resultaat van strategische blindheid en grove inschattingsfouten? Buchanan betoogt voornamelijk dat WO II niet de ‘goede oorlog’ was, maar integendeel onnodig was. Niet verwonderlijk dus dat het boek insloeg als een bom. Zo wijdde het weekblad Newsweek er onrechtstreeks haar omslagverhaal What Would Winston Do? (23 juni 2008) aan.

Een van de belangrijkste argumenten is dat de Britse oorlogsgarantie aan Polen van 31 maart 1939 een fatale blunder was. De Britten konden immers in geval van een conflict niets doen om Polen effectief ter hulp te komen. Bovendien werd de beslissing over oorlog en vrede in handen gelegd van een regime dat ondermeer door de gekende Britse militair historicus Basil H. Liddell Hart omschreven werd als “mannen met een zeer dubieus en onstabiel oordeel”. Uiteindelijk mondde deze kapitale fout uit in de Tweede Wereldoorlog met talloze miljoenen doden tot gevolg. Na de oorlog kwam de helft van Europa onder de knoet van Stalin. Pas tegen het einde van de 20ste eeuw was Europa bevrijd van het communisme.

newsweek-whatwouldwinstondoWaarom is een boek over WO II zo brandend actueel dat Newsweek – na Time het grootste weekblad in de Verenigde Staten – er aandacht aan besteed? Dat heeft alles te maken met het bloed- en geldverslindende buitenlands beleid dat is vastgelopen in Afghanistan en Irak. Wat te denken van de imperial overstretch met meer dan 700 militaire basissen overal ter wereld en verbintenissen om landen te verdedigen die niets te maken hebben met het nationaal belang van de VS? Buchanan besluit dat de VS vandaag vaak dezelfde fouten maken die het Britse rijk hebben neergehaald. Een grootmacht is vaak zijn eigen ergste vijand.

De auteur bewijst eens te meer een getalenteerd schrijver te zijn met een scherp inzicht in de geschiedenis. Dit vuistdikke boek mag tevens beschouwd worden als een eerbetoon aan zijn vader die lid was van de America First-beweging, de grootste anti-oorlogsbeweging uit de Amerikaanse geschiedenis, die zich verzette tegen oorlogsdeelname tijdens WO II en als belangrijkste woordvoeder de beroemde vliegenier Charles Lindbergh had.

Churchill, Hitler, and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World. - Patrick J. Buchanan (Crown Publishers, New York, 2008.) xxiv + 520 blz. - 25,10 euro

Lees meer:

De commentaren zijn gesloten.