20-09-08

McCain versus Obama

mccain-palinOp 4 november kiezen de Amerikanen hun 44ste president. Na acht jaar Bush zijn de verwachtingen hoog gespannen. De Democratische en Republikeinse presidentskandidaten, Barack Obama en John McCain, hebben hun vicepresidentskandidaat voorgesteld en op hun respectievelijke conventies de nominatie van hun partij aanvaard. Daarop volgen nog drie presidentiële debatten. De vooringenomen Europese media verwachten dat Obama de verkiezingen wel even zal winnen. Maar dat dachten ze ook al in 2000 met Al Gore en in 2004 met John Kerry. Sinds 1980 hebben de Democraten slechts 2 van de 7 presidentsverkiezingen gewonnen.

Conventies

Barack Hussein Obama is de 47-jarige junior senator uit Illinois. In de aanloop naar de Democratische conventie in Denver, Colorado maakte de lieveling van links Amerika (en Europa) zijn running mate bekend. De keuze viel op Joseph Biden, de senior senator uit Delaware met 25 jaar ervaring in buitenlands beleid. Daarmee gaf Obama onbedoeld zijn onervarenheid toe en zijn critici gelijk. Hillary Clinton behaalde tijdens de Democratische voorverkiezingen 18 miljoen stemmen en won daarmee de popular vote. Obama won een meerderheid bij de gedelegeerden. Belangrijker is dat Clinton vooral sterk scoorde in de industriële staten bij blanke arbeiders en bij vrouwen, stemmen die de Democraten niet kunnen missen. Het blijft een raadsel waarom Obama haar niet heeft gekozen.

Het campagneteam van Obama had zelf verklaard dat drie zaken tellen: de keuze voor de vicepresident, de conventie en de debatten. De Democratische Conventie was ongetwijfeld een succes met zo’n 84.000 toehoorders. Obama sprak er precies 45 jaar na de I have a dream-speech (28 augustus 1963) van Martin Luther King. Na een bitsige strijd tijdens de voorverkiezingen gaf Hillary Clinton op de conventie haar volledige steun aan Obama en kan ze, indien Obama in november verliest, in 2012 een nieuwe gooi naar het presidentschap doen, met de mededeling ‘I told you so’.

Een week na de Democratische conventie was het de beurt aan de Republikeinen in Saint Paul, Minnesota. John Sidney McCain (°1936) is een senator uit Arizona en is bekend als Vietnam-veteraan. Hij was vijf en een half jaar krijgsgevangene in het zogenaamde ‘Hanoi Hilton’, eenzame opsluiting en marteling waren zijn deel. Zijn vader was een admiraal en opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in de Stille Oceaan, een feit dat de Noord-Vietnamezen propagandistisch wilden uitbuiten door hem vervroegd vrij te laten. McCain weigerde echter. Toen hij uiteindelijk vrijkwam begon hij een politieke carrière en volgde hij senator Barry Goldwater op, de Republikein die verpletterend verloor tegen Lyndon Johnson in 1964. McCain staat bekend als een ‘maverick’, een rebel in de Republikeinse partij.

Meesterzet?

Het dreigde een weinig inspirerende conventie te worden totdat McCain zijn vicepresidentskandidaat voorstelde: Sarah Palin, gouverneur van Alaska. Haar toespraak was een voltreffer, ze stelde zichzelf voor als een vertegenwoordiger van small town America die een conservatieve revolutie tegen het Washington-establishment wil leiden. Als gouverneur heeft ze in Alaska ook de corruptie bij de Republikeinen aangepakt. Palin lijkt een echte gamechanger te kunnen worden. Met deze pit bull met lippenstift – zoals deze hockey mom zichzelf voorstelde op de conventie – hebben de Republikeinen een troef bij de vrouwelijke kiezers. De conservatieve basis van de Republikeinse partij was allesbehalve enthousiast met McCain als presidentskandidaat. Ook dat verandert nu met de sociaal-conservatieve Palin, die in 1996 Pat Buchanan steunde als presidentskandidaat. Zij kan ook de Reagan Democrats, voornamelijk in de Midwest, terugwinnen. McCain heeft een groot risico genomen met Palin. Inhoudelijk zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, met name inzake illegale immigratie waar McCain op de lijn van de Democraten zat met zijn amnestievoorstel. De nabije toekomst zal uitwijzen of het een meesterzet was.

Zowel Obama/Biden als McCain/Palin tooien zich nu met de mantel van verandering. De Democraten zullen er alles aan doen om een McCain-presidentschap voor te stellen als een derde Bush-termijn. Bush is bijzonder onpopulair, de oorlog in Irak is ondanks een zekere stabilisering een catastrofe, de economie is er slecht aan toe en de financiële crisis geeft Obama de kans om de aandacht terug op de economie te vestigen, wat traditioneel in het voordeel van de Democraten werkt. De politieke analist Michael Barone maakte echter midden september, na de conventies, een overzicht van de opiniepeilingen, ook per individuele staat. Daaruit bleek dat McCain voorop ligt, ook in een aantal cruciale swing states. Het belooft nog een spannende strijd te worden.

Het Palin-effect?

sarahpalin

 

 

 

 

 

 

 

De nationale peilingen tonen dat John McCain grotendeels voorop ligt na de Republikeinse Conventie. Dat heeft ongetwijfeld veel te maken met het succes van Sarah Palin, zijn vicepresidentskandidate. Politiek analist Michael Barone maakte een overzicht van de opiniepeilingen in de belangrijkste staten. Daaruit bleek dat McCain ook voorop ligt in een aantal cruciale swing states, staten waar de verschillen tussen beide kandidaten erg klein zijn en ze dus allebei een kans hebben om kiesmannen te winnen, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Texas (goed voor 34 kiesmannen) dat solid Republikeins is en New York (31 kiesmannen) dat solid Democratisch is. Florida (27 kiesmannen) en Ohio (20 kiesmannen) zijn traditioneel swing states, soms ook Pennsylvania (21 kiesmannen). Dit jaar zijn het er veel: Michigan (17), Wisconsin (10), Iowa (7), Missouri (11), Indiana (11), Virginia (13), New Hampshire (4), Colorado (9), Nevada (5) en New Mexico (5), misschien ook Georgia (15) en North Carolina (15). Barone concludeert dat het politieke landschap in het voordeel van McCain verschuift: Obama leidt of is nek-aan-nek met McCain in staten met 338 kiesmannen (waarbij Florida zit, wat steeds minder waarschijnlijk is). McCain leidt of zit Obama op de hielen in staten met 342 kiesmannen.

almanacBarone is tevens co-auteur van het bijna 2000 bladzijden tellende The Almanac of American Politics, de ultieme politieke referentiegids die tweejaarlijks wordt gepubliceerd met profielen van alle leden van het Congres, alle gouverneurs, en een gedegen politieke analyse van alle 50 staten en 435 congresdistricten. Of zoals de onlangs overleden journalist Tim Russert (Meet the Press, MSNBC) het stelde: "The ultimate guide for political junkies like you and me."

Meer details in zijn column: McCain Has the Advantage Over Obama in Post-Convention Polls (Publicatiedatum: 16 september jl.)

19-09-08

Vormingsavond: De Amerikaanse Presidentsverkiezingen

241008De Vlaams Belang Jongeren van Antwerpen Stad organiseren op vrijdag 24 oktober een vormingsavond annex 'rebelse' avond (zie affiche voor een hint) met als thema de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Op de VBJ-zomeruniversiteit in Silezië gaf ik al een sessie over wat we mogen verwachten op het gebied van buitenlands beleid van de VS met een Obama of McCain als 'commander in chief'. Ondertussen zijn de vicepresidentskandidaten bekend en de conventies achter de rug. Binnenkort zijn de debatten aan de beurt:

  • 1ste presidentiële debat: vrijdag 26 september (University of Mississippi, Oxford, Mississippi) - over buitenlands beleid en nationale veiligheid
  • Vicepresidentiële debat: donderdag 2 oktober (Washington University, St. Louis, Missouri) - over binnen- en buitenlands beleid
  • 2de presidentiële debat: dinsdag 7 oktober (Belmont University, Nashville, Tennessee) - town hall meeting format
  • 3de presidentiële debat: woensdag 15 oktober (Hofstra University, Hempstead, New York) - over binnenlands en economisch beleid

Meer info over de vormingsavond: klik op de affiche om te vergroten.

Een noodzakelijke oorlog?

unnecessarywarIn het controversiële nieuwe boek Churchill, Hitler, and the Unnecessary War werpt de Amerikaanse conservatieve auteur Patrick Buchanan nieuw licht op de oorzaken van twee wereldoorlogen die de 20ste eeuw tot de meest bloedige tijdspanne in de geschiedenis maakten en een einde brachten aan 500 jaar Europese wereldmacht. Hij stelt de vraag of de twee wereldoorlogen wel noodzakelijk waren of de onvermijdelijke gevolgen waren van kolossale diplomatieke blunders. Was het Britse rijk gedoemd om in elkaar te storten, of was dit het resultaat van strategische blindheid en grove inschattingsfouten? Buchanan betoogt voornamelijk dat WO II niet de ‘goede oorlog’ was, maar integendeel onnodig was. Niet verwonderlijk dus dat het boek insloeg als een bom. Zo wijdde het weekblad Newsweek er onrechtstreeks haar omslagverhaal What Would Winston Do? (23 juni 2008) aan.

Een van de belangrijkste argumenten is dat de Britse oorlogsgarantie aan Polen van 31 maart 1939 een fatale blunder was. De Britten konden immers in geval van een conflict niets doen om Polen effectief ter hulp te komen. Bovendien werd de beslissing over oorlog en vrede in handen gelegd van een regime dat ondermeer door de gekende Britse militair historicus Basil H. Liddell Hart omschreven werd als “mannen met een zeer dubieus en onstabiel oordeel”. Uiteindelijk mondde deze kapitale fout uit in de Tweede Wereldoorlog met talloze miljoenen doden tot gevolg. Na de oorlog kwam de helft van Europa onder de knoet van Stalin. Pas tegen het einde van de 20ste eeuw was Europa bevrijd van het communisme.

newsweek-whatwouldwinstondoWaarom is een boek over WO II zo brandend actueel dat Newsweek – na Time het grootste weekblad in de Verenigde Staten – er aandacht aan besteed? Dat heeft alles te maken met het bloed- en geldverslindende buitenlands beleid dat is vastgelopen in Afghanistan en Irak. Wat te denken van de imperial overstretch met meer dan 700 militaire basissen overal ter wereld en verbintenissen om landen te verdedigen die niets te maken hebben met het nationaal belang van de VS? Buchanan besluit dat de VS vandaag vaak dezelfde fouten maken die het Britse rijk hebben neergehaald. Een grootmacht is vaak zijn eigen ergste vijand.

De auteur bewijst eens te meer een getalenteerd schrijver te zijn met een scherp inzicht in de geschiedenis. Dit vuistdikke boek mag tevens beschouwd worden als een eerbetoon aan zijn vader die lid was van de America First-beweging, de grootste anti-oorlogsbeweging uit de Amerikaanse geschiedenis, die zich verzette tegen oorlogsdeelname tijdens WO II en als belangrijkste woordvoeder de beroemde vliegenier Charles Lindbergh had.

Churchill, Hitler, and the Unnecessary War. How Britain Lost Its Empire and the West Lost the World. - Patrick J. Buchanan (Crown Publishers, New York, 2008.) xxiv + 520 blz. - 25,10 euro

Lees meer: