02-10-08

Homo Americanus

homoamericanusVandaag verscheen nr. 131 van het conservatieve culturele tijdschrift TeKoS, uitgegeven door de Deltastichting. Het nummer staat in het teken van het colloquium dat op zaterdag 29 november in Izegem plaatsvindt. In het nummer staan twee bijdragen van mijn hand. In 'Quo vadis, Amerika?' schets ik in zes bladzijden het vastgelopen buitenlands beleid van de VS dat ware conservatieven aanzet tot introspectie. 'De nieuwe Jakobijnen' omvat een interview met de neoconservatieve havik Michael Ledeen dat ik vorig jaar afnam bij het American Enterprise Institute in Washington D.C.

Een abonnement op het driemaandelijkse TeKoS kost 24 euro per jaar door storting op rekeningnummer 733-0062859-33 t.n.v. Deltastichting vzw.

  • Hier vindt u meer informatie over het colloquium.
  • Abonneer hier gratis op de e-nieuwsbrief van de Deltastichting.