04-11-08

Messias of Krijger?

Als men de opiniepeilingen mag geloven, ziet het er naar uit dat Barack Obama de eerste zwarte Amerikaanse president zal worden. Real Clear Politics geeft een goed overzicht van de verschillende peilingen en berekent ook een nationaal gemiddelde: Obama ligt met 52% momenteel 7,8% voor op McCain (44,2%). Obama lijkt dus zegezeker en haalt in de opiniepeilingen tevens een voor een de swing states binnen. McCain is de underdog. Maar niets kan uitgesloten worden: in 1980 lag Ronald Reagan tien dagen voor de verkiezingen met 39% achter op Jimmy Carter met 47%. Reagan won uiteindelijk met 50,7% tegenover 41%. Daarenboven heeft McCain al meermaals zijn schijnbare politieke dood overleefd.

Als de aandacht verschuift naar de economie is dat vandaag in het voordeel van de Democraten. Nationale veiligheid en traditionele waarden zijn dan weer in het voordeel van de Republikeinen, maar die lijken volledig weggedrukt door de zwaarste financiële crisis sinds 1929, die ook zijn repercussies heeft in Europa. Daarmee lijkt het een verkiezing die de Democraten onmogelijk kunnen verliezen.


saintbarack


Averechts effect

Barack Obama wordt door zijn supporters voorgesteld als een ‘transformatieve’ kracht, een messias als het ware, die de hoop belichaamt dat Amerika na acht jaar Bush terug op het ‘goede pad’ kan geraken. Daartegenover staat John McCain, een oorlogsveteraan die ervaring maar ook stoutmoedigheid als troef heeft. Zijn reputatie als dwarsligger in zijn eigen partij speelt hem parten en wou hij omzeilen met de keuze voor de sociaal-conservatieve Sarah Palin als vice-presidentskandidaat, die goed ligt bij de conservatieve achterban.

Bij het derde en laatste presidentiële debat ging McCain in de aanval en wist hij goed te scoren. Maar vaak is het niet zozeer de inhoud die de doorslag geeft. Zo ook bij dit debat: McCain kwam hooghartig over, zijn minachting was voelbaar in zijn houding terwijl Obama zich respectvol opstelde. De strategie van de McCain-campagne om Obama te linken aan de zwarte racistische dominee Jeremiah Wright en de extreemlinkse terrorist William Ayers – alhoewel die terecht was – heeft een averechts effect gehad. Die negatieve campagne heeft vele onafhankelijke kiezers, die vroeger de basis uitmaakten van McCain, vervreemd.

Obama is zowat de meest linkse Democraat in het Congres, samen met zijn running mate Joe Biden overigens. Dat blijkt duidelijk uit de classificatie van de American Conservative Union. Die houdt het stemgedrag van de Congresleden nauwgezet bij. De onderwerpen gaan van belastingen tot overheidsuitgaven en van nationale veiligheid tot abortus. Op een schaal van 0 tot 100 worden de congresleden geschat naar hun politiek-ideologische positionering van ‘liberal’ tot ‘conservative’. McCain mag met 82,16% dan niet de meest conservatieve senator zijn, het verschil met de 7,67% van Obama is frappant. Obama is gewoonweg een socialist, een politieke ideologie die in de VS (nog?) niet tot de mainstream behoort.

Democratische almacht?

Het ziet er dus naar uit dat de Democraten hun meerderheid in de Senaat en het Huis van Afgevaardigden nog zullen versterken. Met het presidentschap erbij zouden ze hun linkse agenda volledig kunnen doordrukken. Het gevaar bestaat zelfs dat de Democraten 60 senaatszetels (op een totaal van 100) binnenhalen en daarmee de Republikeinse oppositie de mogelijkheid ontnemen te filibusteren. Toch hebben Amerikanen nog altijd een voorkeur voor een gedeelde macht in Washington. De Republikeinen hebben die boodschap te weinig in de verf gezet.

Dat zowel McCain als Obama de gevangenis van Guantanamo Bay willen sluiten, betekent niet dat er een einde zal komen aan het buitenlands beleid van interventionisme. Op dat vlak staan beide kandidaten dichter bij elkaar dan wordt aangenomen. Jawel, Obama wil troepen terugtrekken uit Irak maar dan wel om ze in te zetten in Afghanistan. McCain wil de oorlog voortzetten en winnen in Irak. Beiden aanvaarden echter het uitgangspunt van de ‘Global War on Terror’, uitgetekend door de regering-Bush. Voor McCain ligt de frontlinie in Irak, voor Obama in Afghanistan.

De commentaren zijn gesloten.