20-09-08

McCain versus Obama

mccain-palinOp 4 november kiezen de Amerikanen hun 44ste president. Na acht jaar Bush zijn de verwachtingen hoog gespannen. De Democratische en Republikeinse presidentskandidaten, Barack Obama en John McCain, hebben hun vicepresidentskandidaat voorgesteld en op hun respectievelijke conventies de nominatie van hun partij aanvaard. Daarop volgen nog drie presidentiële debatten. De vooringenomen Europese media verwachten dat Obama de verkiezingen wel even zal winnen. Maar dat dachten ze ook al in 2000 met Al Gore en in 2004 met John Kerry. Sinds 1980 hebben de Democraten slechts 2 van de 7 presidentsverkiezingen gewonnen.

Conventies

Barack Hussein Obama is de 47-jarige junior senator uit Illinois. In de aanloop naar de Democratische conventie in Denver, Colorado maakte de lieveling van links Amerika (en Europa) zijn running mate bekend. De keuze viel op Joseph Biden, de senior senator uit Delaware met 25 jaar ervaring in buitenlands beleid. Daarmee gaf Obama onbedoeld zijn onervarenheid toe en zijn critici gelijk. Hillary Clinton behaalde tijdens de Democratische voorverkiezingen 18 miljoen stemmen en won daarmee de popular vote. Obama won een meerderheid bij de gedelegeerden. Belangrijker is dat Clinton vooral sterk scoorde in de industriële staten bij blanke arbeiders en bij vrouwen, stemmen die de Democraten niet kunnen missen. Het blijft een raadsel waarom Obama haar niet heeft gekozen.

Het campagneteam van Obama had zelf verklaard dat drie zaken tellen: de keuze voor de vicepresident, de conventie en de debatten. De Democratische Conventie was ongetwijfeld een succes met zo’n 84.000 toehoorders. Obama sprak er precies 45 jaar na de I have a dream-speech (28 augustus 1963) van Martin Luther King. Na een bitsige strijd tijdens de voorverkiezingen gaf Hillary Clinton op de conventie haar volledige steun aan Obama en kan ze, indien Obama in november verliest, in 2012 een nieuwe gooi naar het presidentschap doen, met de mededeling ‘I told you so’.

Een week na de Democratische conventie was het de beurt aan de Republikeinen in Saint Paul, Minnesota. John Sidney McCain (°1936) is een senator uit Arizona en is bekend als Vietnam-veteraan. Hij was vijf en een half jaar krijgsgevangene in het zogenaamde ‘Hanoi Hilton’, eenzame opsluiting en marteling waren zijn deel. Zijn vader was een admiraal en opperbevelhebber van de Amerikaanse strijdkrachten in de Stille Oceaan, een feit dat de Noord-Vietnamezen propagandistisch wilden uitbuiten door hem vervroegd vrij te laten. McCain weigerde echter. Toen hij uiteindelijk vrijkwam begon hij een politieke carrière en volgde hij senator Barry Goldwater op, de Republikein die verpletterend verloor tegen Lyndon Johnson in 1964. McCain staat bekend als een ‘maverick’, een rebel in de Republikeinse partij.

Meesterzet?

Het dreigde een weinig inspirerende conventie te worden totdat McCain zijn vicepresidentskandidaat voorstelde: Sarah Palin, gouverneur van Alaska. Haar toespraak was een voltreffer, ze stelde zichzelf voor als een vertegenwoordiger van small town America die een conservatieve revolutie tegen het Washington-establishment wil leiden. Als gouverneur heeft ze in Alaska ook de corruptie bij de Republikeinen aangepakt. Palin lijkt een echte gamechanger te kunnen worden. Met deze pit bull met lippenstift – zoals deze hockey mom zichzelf voorstelde op de conventie – hebben de Republikeinen een troef bij de vrouwelijke kiezers. De conservatieve basis van de Republikeinse partij was allesbehalve enthousiast met McCain als presidentskandidaat. Ook dat verandert nu met de sociaal-conservatieve Palin, die in 1996 Pat Buchanan steunde als presidentskandidaat. Zij kan ook de Reagan Democrats, voornamelijk in de Midwest, terugwinnen. McCain heeft een groot risico genomen met Palin. Inhoudelijk zijn er nog veel onbeantwoorde vragen, met name inzake illegale immigratie waar McCain op de lijn van de Democraten zat met zijn amnestievoorstel. De nabije toekomst zal uitwijzen of het een meesterzet was.

Zowel Obama/Biden als McCain/Palin tooien zich nu met de mantel van verandering. De Democraten zullen er alles aan doen om een McCain-presidentschap voor te stellen als een derde Bush-termijn. Bush is bijzonder onpopulair, de oorlog in Irak is ondanks een zekere stabilisering een catastrofe, de economie is er slecht aan toe en de financiële crisis geeft Obama de kans om de aandacht terug op de economie te vestigen, wat traditioneel in het voordeel van de Democraten werkt. De politieke analist Michael Barone maakte echter midden september, na de conventies, een overzicht van de opiniepeilingen, ook per individuele staat. Daaruit bleek dat McCain voorop ligt, ook in een aantal cruciale swing states. Het belooft nog een spannende strijd te worden.